YVAN BOSTYN

   [ terug ]

     

Yvan Bostyn stond in 1990 als kabinetschef van de toenmalige Vlaamse minister van Tewerkstelling aan de wieg van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB.

Als CEO was hij nadien vijftien jaar lang hèt gezicht van de VDAB. In 1998 werden zijn uitzonderlijke professionele prestaties bekroond met de verkiezing tot overheidsmanager van het jaar, een erkenning voor de invoering van moderne managementtechnieken en ICT-toepassingen, zoals de WIS-terminals waarop werkzoekenden autonoom het volledige aanbod aan vacatures kunnen oproepen.

Na zijn vertrek bij de VDAB bleef Yvan Bostyn actief als voorzitter van de raad van bestuur van de T-groep, de koepel boven de commerciële uitzend- en hr-bedrijven T-Interim en Ascento. Hij bekleedde tal van bestuursfuncties in maatschappelijke verenigingen (o.a. de Koning Boudewijnstichting).