TOT UW DIENST

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Nancy De Vogelaere, Joke Renneboog en Elke Wambacq zijn drie jonge ambtenaren bij de Vlaamse overheid. Als 'dinobusters' rekenen ze af met oude dino's en pleiten voor een nieuwe overheid: open en transparant, innovatief en klantgericht.

Nancy De Vogelaere is afdelingshoofd bij het Agentschap voor Onderwijscommunicatie. Joke Renneboog is HR-generalist op het Departement Bestuurszaken. In 2012 was ze Young HR Talent of the Year.. Elke Wambacq tenslotte is diensthoofd planning en externe relaties bij het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek en oprichter van de LinkedIn-groep De innovatieve bende. Samen schreven ze het boek Tot Uw Dienst. Het boek is een opmerkelijk pleidooi voor losbraak uit de gouden kooi der gewoonte die de overheid geworden is. De dinobusters dromen van een overheid die praat met in plaats van enkel over zijn klanten en die zo een dienstverlening op maat biedt.

Op 20 mei gaan Nancy, Joke en Elke in dialoog met GAP. Want een nieuwe overheid, zeggen ze, die maak je samen.

      

Praktisch

Het boek Tot uw dienst kan je bestellen bij de dinobusters.


 
GAP TWITTER