WERVING EN SELECTIE 2.0:
HOPES EN HYPES ~ SCIENCE MEETS THE FIELD

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Op dinsdagavond 26 augustus discussiëren academici en practici samen over trends en evoluties in werving en selectie. Deze ongetwijfeld pittige gedachtenwisseling is het startschot voor een driedaagse wetenschappelijke conferentie van het Europese Netwerk voor Selectie-onderzoekers (ENESER) aan de universiteit Gent.

Prof. Eva Derous (Universiteit Gent) opent de avond met een verslag over een onderzoek dat de Universiteit Gent samen met de Hogeschool West-Vlaanderen en HR Square organiseerde. Dat onderzoek bracht de opvattingen, meningen en trends in kaart die vandaag leven over werving- en selectie en peilde naar de mate waarin academisch onderzoek als relevant gezien wordt voor de praktijk. Met andere woorden: wat verwachten praktijkmensen van academici en omgekeerd?

Stefan Van Broeckhoven (Stad Gent) brengt een getuigenis uit de praktijk. Hij legt uit hoe de Stad gent als organisatie met meer dan 5000 werknemers er in slaagt een effectief wervingsbeleid neer te zetten in een uitdagende arbeidsmarkt. De openheid van de Stad Gent voor innovatieve HR-praktijken leverde haar in 2013 nog het label 'Best Workplace' op.

De avond wordt besloten met een panelgesprek rond recruitment en selectie onder leiding van Alexander Buijsrogge (Universiteit Gent). In het panel zetelen, naast de reeds aangehaalde sprekers, ook drie autoriteiten in recruitment: Etienne Van Keer (VK Management Consult), Philippe Persyn (Johnson & Johnson) en Marc Theuns (voorzitter Commissie RSS, Federgon).

We sluiten af met een netwerkdrink.

Timing en sprekers

  • 18u30: ontvangst met drankje en hapje
  • 19u00: prof. Eva Derous (Universiteit Gent), Hypes en Hopes in Recrutering en Selectie
  • 19u30: Stefan Van Broeckhoven (Director Recruitment and Selection, Stad Gent), een praktijkgetuigenis
  • 20u00: paneldiscussie. Moderator: Alexander Buijsrogge
  • 21u00: netwerkdrink

Slides

De activiteit is ondertussen afgesloten.
Slides kunnen online geraadpleegd worden.


 
GAP TWITTER