UITREIKING VAN DE PRIJS
PSYCHOLOOG VAN HET JAAR 2017

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Voor het achtste jaar op rij reikten de Gentse Alumni Psychologie (GAP) de Acco prijs Psycholoog van het Jaar uit. Met deze prijs wil GAP elk jaar de verdiensten van een psycholoog erkennen en zo bijdragen tot een positief beeld van de studies psychologie en van het beroep van psycholoog.

De prijs ging in 2017 naar Dirk Bryssinck als bezieler van Villa Voortman.

Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis dat maximale verantwoordelijkheid, participatie en inbreng van de bezoekers centraal stelt. Via destigmatisering, empowerment en actief burgerschap wordt achter de diagnose de mens met zijn verhaal zichtbaar.

Villa Voortman geraakte breed bekend mede dankzij de Canvas-reeks 'Radio Gaga', door een boekvoorstelling naar aanleiding van hun 5-jarig bestaan en door het theaterstuk 'Utopia' waar dichters, muzikanten, performers en beeldend kunstenaars van Villa Voortman de hoofdrol in spelen.

Dirk Bryssinck kreeg deze prijs omwille van zijn onvermoeibare inspanningen voor dit bijzonder initiatief en voor de manier waarop hij bijdraagt tot de vermaatschappelijking van de zorg en het verlagen van de drempel naar de hulpverlening.

De jaarlijkse prijsuitreiking is ondertussen hét moment geworden om in een ontspannen en feestelijke sfeer voormalige studenten en collega's terug te zien. GAP zorgt voor het feestelijk tintje en biedt je na de uitreiking en de voorstelling graag een drink aan. We hopen ook u dit jaar te kunnen verwelkomen op ons prijsuitreiking. Het event 'Psycholoog van het jaar' wordt georganiseerd in samenwerking met Acco en met de steun van Securex.

Programma

 • 20:00 verwelkoming
 • 20:15 inleiding en laudatio door prof. Stijn Vandevelde (vakgroep orthopedagogiek)
 • 20:30 een woord van de laureaat
 • 20:40 Voortman muzikaal intermezzo
 • 21:10 uitreiking van de Acco prijs Psycholoog van het Jaar 2017,
     door prof. Geert De Soete, decaan van de FPPW,
     en Sophie Vanluchene, uitgever bij Acco
 • 21:35 uitgeleide door prof. Stijn Vanheule (vakgroep psychoanalyse
     en raadplegingspsychologie)
     en prof. Michel Vandenbroeck (vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek)
 • 21:50 receptie, aangeboden door GAP

Praktisch

De prijsuitreiking ging door op dinsdag 23 mei in de Aula van de Universiteit Gent, Volderstraat 9 in Gent.

Achtergrondinformatie

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk. 
GAP TWITTER