75 JAAR OPLEIDING PSYCHOLOGIE
/ UITREIKING VAN DE PRIJS
PSYCHOLOOG VAN HET JAAR 2022

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

75 jaar opleiding psychologie

1947 wordt beschouwd als het jaar waarin de opleiding psychologie aan de UGent is begonnen met een besluit d.d. 13 januari van de prins-regent om het toenmalige Hoger Instituut voor Opvoedkunde te hernoemen tot Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen en er een afdeling 'school- en beroepsoriëntering' in te richten. In 2022 bestaat de opleiding 75 jaar. We nodigen alle alumni en stakeholders uit om dit op 14 juni samen te vieren!

De prijs Psycholoog van het Jaar

De Gentse Alumni Psychologie (GAP) maken van de gelegenheid gebruik om - na een Corona pauze - opnieuw de prijs Psycholoog van het Jaar uit te reiken, dit jaar voor de 11de keer. Met deze prijs wil GAP de verdiensten van een psycholoog erkennen en zo bijdragen tot een positief beeld van de studies psychologie en van het beroep van psycholoog.

De prijs gaat in 2022 naar Geert De Soete.

Geert De Soete werd in 1983 Doctor in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent. In 1999 werd hij decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) en dat bleef hij gedurende bijna 20 jaar. Onder zijn beleid kende de FPPW een sterke groei en wist ze zich te profileren als een gerenommeerde faculteit met een sterke onderzoekstraditie en internationale uitstraling (in de befaamde Shanghai ranking staat FPPW in 2021 op de 50e plaats). Daarnaast drukte en drukt ook zijn indrukwekkend maatschappelijk engagement een stempel op de verdere ontwikkeling, professionalisering en uitstraling van de psychologie in België. Zo is hij momenteel opdrachthouder bij de rector van de Universiteit Gent, lid van het inrichtingsorgaan en het bestuurscollege van de Hogeschool Gent en voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Liber Memorialis ter gelegenheid van 50 jaar 'faculteit'

Als uitsmijter stellen we op 14 juni een Liber Memorialis ter gelegenheid van '50 jaar faculteit' voor. Dit Liber Memorialis schetst het ontstaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en reconstrueert aan de hand van bijdragen van emeriti, vakgroepvoorzitters en faculteitsmedewerkers 50 jaar onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en de ontwikkeling van de nodige ondersteunende processen daarrond. Zowel de vroege als de moderne geschiedenis van de faculteit komen uitgebreid aan bod. Het boek bevat een fotokatern van 32 bladzijden. [ bekijk een fragment ]

Programma

  • 19:00 Verwelkoming
  • 19:10 Ontstaan en ontwikkeling van de opleiding Psychologie
  • 19:25 De opleiding psychologie vandaag
  • 19:40 Muzikaal intermezzo
  • 19:50 De prijs Psycholoog van het Jaar 2022
  • 20:15 Muzikaal intermezzo
  • 20:25 Het Liber Memorialis '50 jaar faculteit'
  • 20:35 Walkingdinner

Fotoreportage

In de beeldbank van de UGent werd een fotoreportage opgenomen.

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk. 
GAP TWITTER