STAPEL OP DE SOFA
EEN GESPREK OVER WETENSCHAP EN FRAUDE

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Enkele jaren geleden werd vastgesteld dat een groot deel van de publicaties van toenmalig professor Diederik Stapel op gefabriceerde en gemanipuleerde data gebaseerd was. Stapel was hoogleraar sociale psychologie aan de universiteit van Tilburg. De ontdekte fraude veroorzaakte een schokgolf in de internationale academische wereld. De schade voor de reputatie van de wetenschap was enorm.

      

Al kreeg zelden een dergelijk geval zoveel media aandacht, het geval Stapel is helaas niet uniek. De voorbije jaren doken gevallen op van fraude in alle wetenschapsgebieden. Dergelijke gevallen vreten aan de fundamenten van het wetenschapsbedrijf. Het is schadelijk voor de collega's, de (doctoraats)studenten, de maatschappij. Dit is een verhaal dat voor zowel wetenschappers als het brede publiek relevant is omdat het in wezen gaat over ethiek en de fundamenten van de kennis waarop onze wetenschap en technologie gebouwd wordt, met andere woorden over individuele versus collectieve verantwoordelijkheid.

Hoe is dit trouwens ooit kunnen gebeuren? Wat heeft die man bezield? Hoe is het mogelijk dat dit zo lang onopgemerkt is gebleven? Hoe kan dit vermeden worden? Wat met de reputatieschade? Kan dit met andere publicatiesystemen vermeden worden? Er resten veel vragen, ook na de publicatie door Stapel van zijn boek Ontsporing.
In een recent artikel in Nature schrijft Jennifer Crocker, voorzitter van de Publications and Communications Board van de American Psychological Association's: "...to understand fraud, we should think about how it begins and escalates, not how it ends". De Gentse Alumni Psychologie nodigden Diederik Stapel daarom uit om hem deze vragen te stellen. Wetenschapsjournalist Koen Fillet is interviewer van dienst. Vice-rector van de Universiteit Gent en ethicus Freddy Mortier zal in een nabeschouwing reflecteren over deze case, en zijn visie uiteenzetten over wetenschap en ethiek en over goed wetenschapsbeleid voor universiteiten. Samen staan zij garant voor een geanimeerde, leerrijke dialoog met plaats voor kritische reflectie.

Achtergrondinfo

Praktisch

De talk gaat door op donderdag 19 december om 20u in de gebouwen van de FPPW, Hendri Dunantlaan 2 in Gent.
Aan GAP/GALOP leden en aan FPPW personeelsleden vragen we 5 EURO deelname in de kosten. Studenten psychologie aan de UGent kunnen de lezing gratis bijwonen, andere studenten betalen 5 EURO. Niet-leden betalen 10 EURO.

Na de lezing is er gelegenheid om na te praten bij een drankje.

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.


 
GAP TWITTER