AUTORITEIT?

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Op dinsdag 12 december nodigen de Gentse Alumni Psychologie u graag uit voor een winterlezing door prof. Paul Verhaeghe over het onderwerp autoriteit.

Autoriteit is altijd problematisch, stelt Paul Verhaeghe.
De ironie van onze hedendaagse problemen met gezag is dat ze de omgekeerde zijn in vergelijking met vroeger. Ten tijde van Freud werden mensen mentaal ziek omwille van de sterke verbodsmaatschappij in combinatie met een dubbele moraal. Vandaag is alles wat vroeger verboden was, verplicht, we hebben een nieuwe dubbele moraal, en psychiatrische stoornissen zijn vaak "storingen in de impulscontrole".

Het lijkt er op dat autoriteit verdwenen is, vandaar de moeilijkheden in opvoeding en onderwijs, in de politiek en zelfs in de wetenschap. Het vader-weet-het-beter model heeft afgedaan, politici boezemen geen vertrouwen meer in, en zelfs in de wetenschap ligt het gezag onder vuur.

Tijd dus om vragen te stellen.

Wat is autoriteit? Waarom loopt het vandaag verkeerd op dat vlak? En - vooral - hoe kunnen we heel concreet nadenken over nieuwe oplossingen? Voor zijn betoog haalt Paul Verhaeghe de mosterd bij een korte tekst van Hannah Arendt die hij leest doorheen zijn psychoanalytische bril.

In eerste instantie geeft hij aan wat hij onder autoriteit begrijpt. Het cruciale verschil daarbij is dat met macht. Beiden zijn praktijken waarlangs verhoudingen tussen mensen geregeld worden. Vervolgens argumenteert Verhaeghe dat de verdwijning van de traditionele autoriteit tot gevolg heeft dat wij in toenemende mate onderworpen worden aan macht. Meer nog: dat elke poging om autoriteit te herstellen die onderwerping aan macht nog doet toenemen. Verhaeghe concludeert dat we ons bewust moeten worden van een nieuwe autoriteit die overal de kop opsteekt, en die vermoedelijk het begin van een nieuw tijdperk inluidt. Daaruit zal blijken dat autoriteit te verkiezen valt boven macht.

Praktisch

De avond gaat door op 12 december om 20:00 in het Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33-35 in Gent. De avond is gratis voor studenten psychologie aan de UGent en voor FPPW personeelsleden, en kost 5 euro voor leden van GAP/GALOP. Anderen betalen 10 EURO.

Enthousiast over deze lezing? Spread the word en deel ons bericht op FaceBook.

Achtergrond

Verhaeghe, P (2015), Autoriteit. Amsterdam: De Bezige Bij.
Duitse vertaling: ‘Autorität und Verantwordung’, 2016.
Engelse vertaling: ‘Says Whom? The struggle for authority in a market-based society’, 2017.

Inschrijven

   [ kijk wie ingeschreven is ]

Inschrijvingen kan via onderstaand formuliertje.
Betalen gebeurt aan de inkom.

  voornaam*

  familienaam*

  e-mail adres*

  werkgever/functie

  inschrijving als


   

 
GAP TWITTER