EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN DE CEL VERMISTE PERSONEN

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Op dinsdag 12 december nodigen de Gentse Alumni Psychologie u graag uit voor een winterlezing waarin Alain Remue onder het motto Zeg nooit, nooit...! een unieke inkijk geeft achter de schermen van de Cel Vermiste Personen.

De Cel Vermiste Personen is een gespecialiseerde steundienst die deel uit maakt van de Directie Gerechtelijke Operaties (DJO) van de Federale Gerechtelijke Politie en is verantwoordelijk voor drie specifieke fenomenen:

  • onrustwekkende verdwijningen
  • identificatie van niet-geïdentificeerde lichamen en/of lichaamsdelen (niet ramp)
  • identificatie van amnesie-patiënten (geheugenverlies)
De Cel voert haar opdrachten uit ten voordele van eender welke politiedienst die met voornoemde fenomenen wordt geconfronteerd. Ook meer en meer magistraten, zowel van de Parketten als Onderzoeksrechters, doen vandaag rechtstreeks een beroep op de Cel.

Het mandaat dat de Cel Vermiste Personen op 4 september 1995 kreeg van de toenmalige Minister van Justitie vertaalt zich naar drie grote basisopdrachten:

  • coördinatie van opsporingsinspanningen, zowel op politioneel als niet-politioneel vlak;
  • verlenen van steun aan de onderzoekende politiediensten;
  • verwerven en ter beschikking stellen van expertise (know-how) over het fenomeen en de aanpak ervan.
De Cel bestaat vandaag uit 18 mensen (9 vrouwen en 9 mannen, Vlamingen en Walen, allemaal minstens tweetalig) die 24/24 uur, 7 dagen op 7, dag en nacht, klaar staan om samen met tal van partners, zowel binnen als buiten de politie, de zoektocht naar vermiste personen tot een goed einde te brengen. De voorbije 28 jaar werden meer dan 32.000 dossiers behandeld!

Alain Remue is Eerste Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie en sedert 1995 diensthoofd van de Cel Vermiste Personen. Hij is reeds 45 jaar actief als politieman en ondertussen onder andere (gast)docent aan de Nationale Rechercheschool van de Federale Politie, aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding voor Magistraten, aan de VUB en aan de Recherche Academie in Apeldoorn. In 2022 ontving hij de Medaille van Erkentelijkheid van de Opperdekenij van de Stad Gent.

Praktisch

De avond gaat door op 12 december om 19u30 in de gebouwen van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2 in Gent. De avond is gratis voor studenten psychologie of pedagogische wetenschappen aan de UGent en voor FPPW personeelsleden, en kost 5 euro voor leden van GAP/GALOP. Anderen betalen 10 EURO.

Enthousiast over deze lezing? Spread the word en deel ons evenement op FaceBook.

Achtergrond

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.