HET GAP NETWERK

Netwerken is belangrijk.
In de complexe wereld van vandaag geeft een solide netwerk je immers toegang tot informatie en tot mensen die kunnen bijdragen tot persoonlijke groei, een duurzame loopbaanontwikkeling, het uitbouwen van een eigen praktijk..
Netwerken is nauw gerelateerd aan de idee van levenslang leren.

GAP creëert kansen om je eigen netwerk te onderhouden en verder te ontwikkelen. De pijlers daarbij zijn:

een sterke band met de eigen leden en met de universiteit;
informatie: via onze site, via mailings en via Twitter;
aandacht voor ontmoeting;
het faciliteren van externe netwerkinitiatieven voor alumni;
een actieve aanwezigheid op sociale en professionele netwerksites zoals Facebook en LinkedIn.Heb je zin om zelf meer actief te zijn binnen GAP, eventueel zelfs om de vereniging mee vorm te geven vanuit het bestuur? Stuur een mailtje naar Kris Erauw of Charlotte Vanovenberghe. Zij zullen je graag te woord staan.