DE PRIJS PSYCHOLOOG VAN HET JAAR

Met de uitreiking van de prijs Psycholoog van het jaar wil GAP jaarlijks de verdiensten van een licentiaat of master in de psychologie erkennen en zo bijdragen tot een positief beeld van de studies psychologie en van het beroep van psycholoog.

Kandidaten voor de prijs Psycholoog van het jaar moeten zich gedurende hun loopbaan, vanuit hun psychologische achtergrond, opmerkelijk onderscheiden en hierdoor bijgedragen hebben tot de verdere ontwikkeling, professionalisering en uitstraling van de psychologie in België. De prijs kan zowel toegekend worden op basis van een uitzonderlijk verdienstelijke loopbaan als op basis van een éénmalige opvallende verwezenlijking. Ze richt zich op licentiaten of masters in de psychologie uit alle werkvelden, zowel uit de praktijk als uit de academische wereld.

Kandidaten moeten een diploma behaald hebben van licentiaat of master in de psychologie aan een Belgische universiteit.


 
GAP TWITTER