LENI VERHOFSTADT-DENÈVE

   [ terug naar het overzicht ]

     

Leni Verhofstadt-Denève is emeritus Gewoon Hoogleraar in de Theoretische en Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent.
Daar was zij onder meer verantwoordelijk voor de Postuniversitaire opleiding in de Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Naast talrijke bijdragen in nationale en internationale tijdschriften is zij auteur van een achttal boeken, hoofdzakelijk op het terrein van theoretische en klinische ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspsychologisch longitudinaal onderzoek, en en didactisch en klinisch psychodrama.

Leni Verhofstadt-Denève is stichter-directeur van de School of Experiential-Dialectical Psychodrama en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Daarnaast is zij coördinator van de vierjarige postgraduaatopleiding in de psychotherapie, optie Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie, die sinds het academiejaar 2007-2008 de Gentse postuniversitaire opleiding vervangt.

Leni Verhofstadt-Denève ontving tijdens het GAP startevent op 31 maart 2010 de prijs Psycholoog van het jaar.

De andere genomineerden waren Yvan Bostyn, Marc Brysbaert, Luc Hanssens en Bob Schelfhaut.