ERIC DE SOIR

   [ terug naar het overzicht ]

     

Erik DE SOIR (1965) is over heel de wereld toonaangevend op het vlak oorlogs- en reddingspsychotraumatologie. Als crisis- en traumapsycholoog was hij ook persoonlijk betrokken bij verschillende grote rampen. In de zomer van 2011 begon hij aan Pukkelpop als vrijwilliger in een biertent en eindigde hij als crisispsycholoog voor hulpverleners en familie van de slachtoffers.

Erik begon zijn carrière in 1983 bij het leger. Daar behaalde hij de Master in de Sociale en Militaire Wetenschappen van de KMS. In 1991 volgde hij een postgraduaat Rampenmanagement en Rampengeneeskunde en in 1995 behaalde hij een Master in Klinische Psychologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is nog steeds majoor in het leger en verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Erik was de eerste om een Belgisch model te creëren voor psychosociale ondersteuning (voor soldaten en hun belangrijke anderen) van 'Peacekeeping Operations'. Daarnaast heeft hij enkele basisbeginselen uitgewerkt voor Traumatisch Stress Management. Hij leidt verder DE WEG WIJZER, een Centrum voor Trauma en Meditatie.
In 1993 lag Erik aan de basis van FiST (Fire Stress Team). FiST is een netwerk van brandweerlui en ambulanciers die zorgen voor acute opvang en begeleiding van collega's bij schokkende interventies. In 2003 richtte hij de Europese Vereniging van Brandweer- en Reddingspsychologen op.

Erik DE SOIR is auteur van verschillende boeken en van meer dan 50 artikels, hoofdstukken in boeken en folders. In 2011 verscheen van zijn hand "Redders in nood", een boek waarin hij aandacht vraagt voor de zware last die hulpverleners dragen en het belang schetst van preventie, aanpak en nazorg van psychotrauma bij slachtoffers en hulpverleners. Hij houdt lezingen en workshops over de hele wereld. Vooral in de regio van Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Argentinië, landen die op regelmatige basis geconfronteerd worden met grote natuurrampen.

In eigen land was Erik betrokken bij verschillende rampen, zoals Pukkelpop of de busramp in Sierre waar hij een belangrijke rol vervulde als crisispsycholoog voor hulpverleners, de getroffen school en familie van de slachtoffers.

De kiezers verkozen Erik De Soir "voor zijn baanbrekend werk waarmee hij crisispsychologie in België op de kaart zette", "het fantastische werk dat hij tijdens Pukkelpop verzette", "zijn ongeziene kalmte in netelige momenten" en "een aanhoudende inzet en volharding".

De andere genomineerden waren Nathale Cardinaels en Luc De Bruyckere.