GEERTRUI SERNEELS

   [ terug naar het overzicht ]

     

De prijs 'Psycholoog van het jaar' 2016 ging naar Geertrui Serneels.

Klinisch psychologe Geertrui Serneels biedt, samen met haar collega's van Solentra, therapeutische ondersteuning aan vluchtelingen, migrantenkinderen, en hun families. Zij kennen de persoonlijke verhalen en de heftigheid van de te verwerken trauma's: een kind dat getuige is van de onthoofding van diens moeder, meisjes die verschillende keren verkracht worden op weg naar Europa... De realiteit overstijgt de fictie. Toch mogen we daarbij niet voorbij gaan aan de enorme veerkracht waarover deze jongeren vaak beschikken. Na verloop van tijd vinden ook zij hun plaats in onze samenleving maar vanzelfsprekend kunnen ze daarbij alle hulp gebruiken.

Het mag duidelijk zijn dat Solentra en klinisch psychologen zoals Geertrui Serneels hier een unieke pioniersrol vervullen. Vertrekkend vanuit een cultuur sensitieve benadering proberen ze jonge migranten en vluchtelingen in hun eigen taal wegwijs te maken in een hulpverleningsaanbod waarbij ze zowel diagnostische- als therapeutische ondersteuning bieden. Solentra erkent de rol van taal maar ook cultuur en verbondenheid. Ze gaan uit van een ecologische visie op psychische gezondheid waarbij psychische problemen niet enkel gezien worden als persoonsgebonden maar evenzeer beïnvloed worden door omgevingsfactoren en de maatschappelijke context.

Wanneer Solentra ijvert om de barriéres tot mentale gezondheidszorg te verlagen voor deze specifieke kwetsbare groep dan kunnen we dat alleen maar een warm hart toedragen. Doordat zij deze bruggen bouwen, maken zij samenleven met anderen in een superdiverse samenleving mogelijk. Daarom gaat de Prijs Psycholoog van het jaar 2016 naar Geertrui Serneels.