I-DEALS: EEN REVOLUTIE IN DE MANIER WAAROP WE WERKEN ORGANISEREN?

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Neen, de I-deal is niet het laatste hebbeding van Apple.
Het is een revolutionair principe om de arbeidsmarkt te hervormen.

Medewerkers die de regisseur zijn van hun eigen werkleven, zijn gelukkiger op het werk en presteren beter. De organisatie van de toekomst zal medewerkers daarom steeds meer autonomie en controle over hun werk geven. In dat 'nieuwe werken' kunnen mensen kiezen waar, wanneer en hoe ze werken. Op het einde van de rit tellen alleen de resultaten. Centraal staan de I-deals: nietstandaardafspraken over werk en/of arbeidsvoorwaarden. De tijd van eenheidsworst op de werkvloer lijkt voorbij..

I-deails zitten op het kruispunt van economie en psychologie. GAP en VOSEKO (de alumnivereniging van de faculteit Economie en Bedrijfskunde) organiseerden daarom samen een unieke en onmisbare avond over het 'nieuwe werken'.

   Herbeleef het debat via ons Twitterverslag en herbekijk de Powerpoint presentatie.

Programma

20u00Introductie door dhr. David DUCHEYNE (Securex), voorzitter van GAP.
20u05Tango op de werkvloer. Een andere kijk op arbeidsrelaties door prof. Aukje NAUTA.

Aukje NAUTA is hoogleraar Employability in Werkrelaties bij de programmagroep A&O-psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast adviseert ze bedrijven en instellingen over diverse HR-onderwerpen, zoals inzetbaarheid, arbeidsrelaties, conflicthantering, organisatieontwikkeling en sociale innovatie.

20u45Paneldebat gemodereerd door prof. Frederik ANSEEL (Universiteit Gent).

In het panel zaten Frank VAN MASSENHOVE, Jan DENYS en Ann VERMORGEN.
Frank Van Massenhove is voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid. In oktober 2012 verscheen zijn boek De collega's werken thuis. Kies zelf waar, wanneer en hoe je werkt. Daarin vertellen Tom Auwers en hijzelf hoe de FOD Sociale Zekerheid werd omgevormd tot een moderne en efficiënte organisatie met een werkcultuur die de mens centraal stelt en met respect, resultaten en vertrouwen als kernwaarden.
Jan Denys is arbeidsmarktdeskundige en corporate communication and public affairs manager bij Randstad. Hij is columnist voor Jobat en auteur van het boek Free to Work waarin hij een pleidooi houdt voor een grondige modernisering van de Belgische arbeidsmarkt.
Ann VERMORGEN is nationaal secretaris van het ACV.

21u30Afsluiting door dhr. Bert DE VISSCHER (Bekaert), voorzitter van VOSEKO.
21u35Receptie.

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.


 
GAP TWITTER