SYMPOSIUM
PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING

   [ terug naar de activiteitenlijst ]

Anno 2015 is het voor een gezin met kinderen niet gemakkelijk. Er worden hoge eisen aan ouders gesteld, er is tijdsdruk en de samenleving wordt alsmaar complexer.
Een gezin is ook niet meer onder één noemer te vangen. Er zijn alleenstaande ouders, kinderen met twee mama’s, nieuw samengestelde gezinnen...

En daar blijft het niet bij. Sommige kinderen groeien op in een hoge materiële welvaart, anderzijds bestaan er heel wat gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Kinderen zijn ook veel mondiger dan vroeger. Binnen dit maatschappelijk klimaat is de vraag naar wat een goede opvoeding inhoudt erg pertinent. De Gentse Alumni Psychologie organiseren daarom op 9 oktober, samen met PSYNC, een symposium over preventieve gezinsondersteuning.

We staan tijdens het symposium stil bij de diverse noden aan gezinssondersteuning vandaag en geven het forum aan zowel wetenschappelijke experts als aan mensen uit de praktijk. Samen zoeken we naar duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen in functie van gezinsondersteuning en gaan dieper in op de vraag hoe er therapeutisch kan gewerkt worden in het geval van verontrustende opvoedingssituaties.

Programma

  13u30
 
Inleiding (Resul Tapmaz, Gentse schepen voor Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport)
 
Opvoeden in de stad: over diversiteit, sociale steun en sociale cohesie (prof. Michel Vandenbroeck, UGent) [ download presentatie ]
  14u10
 
Nieuwe Autoriteit: een constructieve strijd (Greet Lamote, pedagogisch stafmedewerker Emmaüs Antwerpen) [ download presentatie ]
 
Opvoedingsondersteuning en therapie aan kinderen en jongeren (Katrien Zabeau, psychotherapeute en klinisch psycholoog) [ download presentatie ]
  15u00
 
Koffiepauze
 
Wetenschappelijke inzichten over de motiverende rol van ouders (prof. Maarten Vansteenkiste, UGent) [ download presentatie ]
  15u40
 
Emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren (Ilse Dewitte, orthopedagoog en gedragstherapeute)
 
Positief opvoeden: het Triple P-programma (Hilde Weekers, Universiteit Antwerpen) [ download presentatie ]
  16u30
 
Paneldiscussie
 
AfsluitingLiteratuur

Geïnteresseerden kunnen het boek Vitamines voor groei van Bart Soenens en Maarten Vansteenkiste bestellen via de GAP boekenpagina. Tot 31 december kan je genieten van een korting.


 
GAP TWITTER